Zamówienia publiczne

dostawa i wymiana granulatu odsiarczającego na oczyszczalni ścieków w Nowym Targu

2020-02-12

zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Usunięcie oraz przetwarzanie osadu z oczyszczalni ścieków w Nowym Targu (kod odpadu 19 08 05)

2020-02-04

ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 – Druk Oferty przetargowej Zał. nr 2 – oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia Zał. […]

Dostawa sprzętu laboratoryjnego do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.

2020-01-30

Pytania i odpowiedzi do treści zaproszenia Pytania i odpowiedzi do treści zaproszenia – sprzęt laboratoryjny Załącznik nr 1 – formularz […]

Sprzedaż samochodu Gazela

2020-01-22

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Gazela

Analiza warstw wodonośnych na terenie miasta Nowy Targ

2020-01-15

Analiza warstw wodonośnych na terenie miasta Nowy Targ  oraz ocena stanu obszaru zasobowego dla ujęć wód podziemnych obsługiwanych przez MZWiK  […]

Zakup i dostawa kopertownicy

2019-12-18

dokumentacja postępowania – dostawa kopertownicy Załącznik nr 1 – formularz ofertowy Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych dostaw i usług […]

Badanie próbek ścieków

2019-12-13

Wykonanie poboru oraz analiz próbek: ścieków odprowadzanych ze Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szaflary poprzez istniejący wylot do  rzeki Biały […]

Badanie próbek wody

2019-12-13

Pobór próbek wraz z wykonaniem analiz wody w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego dla wody z wodociągu miejskiego w Nowym […]

Sukcesywna dostawa (sprzedaż na stacji paliw) oleju napędowego i benzyny w 2020 roku

2019-12-13

Sukcesywna dostawa (sprzedaż na stacji paliw) oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 do samochodów i sprzętu Miejskiego Zakładu Wodociągów i […]

Wymiana skrzyni rozdzielnicy dystrybucyjnej

2019-12-12

Wymiana skrzyni rozdzielnicy dystrybucyjnej nn wraz z wymianą zabezpieczeń nadprądowych w budynku sterowni na oczyszczalni ścieków w Nowym Targu. Opis […]

Dostawa wapna hydratyzowanego luzem na oczyszczalnię ścieków w Nowym Targu

2019-12-11

Zaproszenie do złożenia oferty Druk Oferty – Zał. nr 1 dostawa wapna -dokumentacja postępowania