Zamówienia publiczne

Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej oraz odejść od kanału sanitarnego w Nowym Targu przy ul. Podtatrzańskiej oraz przy ul. Kowaniec

2020-06-22

informacja z otwarcia ofert Zał. nr 6 -Oświadczenie dot grupy kapitałowej   Ogłoszenie o zamowieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zał.-nr-1-druk-Oferty […]

Remont budynku pomocniczego przy ul. Kowaniec w Nowym Targu

2020-06-22

Zaproszenie do złożenia oferty Zał. nr 1- Druk Oferty Przedmiar robót komin wentylacyjny

Wydzielenie pomieszczenia magazynowego w hali dmuchaw na oczyszczalni ścieków w Nowym Targu

2020-06-17

Zaproszenie do złożenia oferty Zał. nr 1 – Formularz ofertowy

Dostawa włazów i głowic studziennych

2020-06-05

Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 1 – formularz ofertowy   dokumentacja – dostawa włazów i głowic studziennych

Dostawa i wykonanie kompletnego systemu dezynfekcji wody – III postępowanie

2020-05-29

III postępowanie – Zaproszenie do zlożenia oferty III postępowanie – Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia III postępowanie – […]

Dostawa polielektrolitu na oczyszczalnię ścieków w Nowym Targu

2020-05-20

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zał. nr 1 -Druk Oferty Zał. nr 2 – Oświadczenie z art. 25 […]

Wykonanie analizy oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji wraz z pozyskaniem decyzji umożliwiających użytkowanie terenu obecnie nie wykorzystywanego składowiska popiołów z utylizacji osadu nadmiernego – II postępowanie

2020-05-14

II postępowanie – unieważnienie – dokumentacja składowiska popiołów Zaproszenie do złożenia oferty Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

Sukcesywna dostawa wodomierzy przystosowanych do zamontowania modułów zdalnego odczytu oraz dostawa modułów komunikacyjnych do zdalnego odczytu wodomierzy.

2020-04-24

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty informacja z otwarcia ofert Zał. nr 5-Oświadczenie dot. grupy kapitałowej Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Pytania […]