Zamówienia publiczne

Dostawa i wykonanie kompletnego systemu dezynfekcji wody – III postępowanie

2020-05-29

III postępowanie – Zaproszenie do zlożenia oferty III postępowanie – Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia III postępowanie – […]

Dostawa polielektrolitu na oczyszczalnię ścieków w Nowym Targu

2020-05-20

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zał. nr 1 -Druk Oferty Zał. nr 2 – Oświadczenie z art. 25 […]

Wykonanie analizy oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji wraz z pozyskaniem decyzji umożliwiających użytkowanie terenu obecnie nie wykorzystywanego składowiska popiołów z utylizacji osadu nadmiernego – II postępowanie

2020-05-14

II postępowanie – unieważnienie – dokumentacja składowiska popiołów Zaproszenie do złożenia oferty Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

Sukcesywna dostawa wodomierzy przystosowanych do zamontowania modułów zdalnego odczytu oraz dostawa modułów komunikacyjnych do zdalnego odczytu wodomierzy.

2020-04-24

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty informacja z otwarcia ofert Zał. nr 5-Oświadczenie dot. grupy kapitałowej Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Pytania […]

Utrzymanie terenów zielonych wokół obiektów Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.

2020-04-16

Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 1 – formularz ofertowy Pytania i odpowiedzi do treści zaproszenia do złożenia oferty

Dostawa i wykonanie kompletnego systemu dezynfekcji wody – II postępowanie

2020-04-15

Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 3- Druk Oferty-II postępowanie Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 […]

Dostawa przenośnego i automatycznego urządzenia do poboru prób ścieków

2020-04-10

Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Zakup i dostawa oprogramowania do zdalnego odczytu oraz programowania wodomierzy firmy Sensus

2020-04-01

Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych dostaw i usług Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Dostawa nowego systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej

2020-03-10

Dostawa nowego systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej (samochód + urządzenie do inspekcji TV sieci kanalizacyjnej zabudowane na samochodzie) wraz […]