Aktualizacja/wdrożenie normatywów kancelaryjno-archiwalnych instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu archiwum Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu